Kallelse till kårstämma

Alla medlemmar inbjuds till kårstämma den 27/2 kl, 18.00 i scoutstugan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6/2. Eftersom vi bjuder på fika vill vi att du anmäler dig senast den 21/2 till styrelsen@vetlandascout.se Välkomna