Välkomna till kåren!

Nu har kåren haft ett lyckat ”prova på möte” och informerat föräldrar. Många har fått prova på lite vad scouting är. Vi välkomnar varmt våra nya medlemmar! Nya terminsprogram ligger under ladda ner. Viktigast av allt, välkomna till en höst fylld Läs mer »