Vetlanda scoutkår

Vetlanda scoutkår är en förening med lång historia och traditioner som är väl kända i Vetlanda kommun. Kåren bedriver scouting med regelbundna möten utomhus och i vår scoutlokal. Vi deltar också med våra scouter i större arrangemang såsom läger och tävlingar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra avdelningar fördelade på spårar-,  upptäckar-, äventyrar-,  utmanar- och  roveravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

Ledarna träffas en gång i månaden, planerar och samordnar den löpande verksamheten.

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Redo för livet 

Vårt stora mål med ungdomsverksamheten är att gör de unga redo för livet. För oss är det viktigt att scouterna känner sig trygga, sedda och hörda. Ledstjärnan för Vetlanda scoutkår är att vi tillsammans skapar en glädje i att lära och utvecklas. Detta gör vi främst genom att använda scoutmetoden, som i korthet innebär att alla lär sig av att göra. ”Learning by doing”.

Vi lär våra scouter ta ansvar, visa engagemang och vilja att bidra med sina kunskaper och förmågor. Detta gör att vi är goda kompisar och välkomnar gärna fler till oss. Alla är välkomna till scouterna! Det är glädjefylld, lärande och upplevelserik resa för livet kan vi lova våra scouter.

Hajker, övernattningar och läger!

Varje år drar kåren iväg på hajker eller åker på läger vilket är väldigt uppskattat bland våra scouter. Under dessa hajker och läger njuter vi av naturen, idkar friluftsliv, umgås och lär känna nya scouter, lär oss värdefulla kunskaper och fylls med glada och fina minnen. Det är verkligen en upplevelse utöver det vanliga.

Alla vi scouter hälsar just Dig välkommen till vår scoutkår!