Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per år och för ledare är avgiften 100 kronor per år.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Norra smålands distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.