Härligt gäng i lördags

När vi startad upp höstens familjescouting och det bara kom två familjer kände jag, ”Vad är detta, har de alla lämnat oss under sommaren”. När vi så hade andra träffen i lördags byttes den känslan mot HURRA, nu är alla Läs mer »